TELEFON 0799990099
PROGRAM

Luni - Vineri 9:00 - 18:00

ADRESA

Strada Cătănoaia, nr. 33, sector 3, București

ISU (Avizare / Autorizare Securitate la Incendiu)

ISU (Avizare / Autorizare / Implementare Securitate la Incendiu)

SFS Romania va pune la dipoziție specialiști cu o bună pregatire în domeniul Situațiilor de Urgență, experiență acestora este esentială pentru evitarea daunelor majore ce pot afecta securitatea și viață persoanelor implicate.

Avizare ISU (Proiecte faza DTAC):

Asigurarea conformității cu Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, prin Obținerea avizului / autorizației de securitate la incendiu
– Realizarea de relevee de arhitectură și instalații
– Întocmirea Scenariului de securitate la incendiu
– Întocmirea și depunerea dosarelor de avizare / autorizare ale obiectivului la ISU.

Avizul de securitate la incendiu este un document care confirmă că proiectul unei construcții, modificării, amenajării sau schimbării de destinație a unei construcții este conform cu normele de securitate la incendiu.
Avizul se obține în faza de proiectare a construcției sau înainte de începerea lucrărilor de modificare sau amenajare.
Avizul este necesar pentru a obține autorizația de construire.
Nu conferă dreptul de a utiliza construcția, fiind doar o etapă preliminară.

Întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației ISU

Avizarea și autorizarea ISU sunt două etape distincte în procesul de asigurare a conformității cu reglementările de securitate la incendiu în România.

Autorizația de securitate la incendiu este documentul care atestă că o construcție finalizată, modificată sau în care s-a schimbat destinația îndeplinește cerințele de securitate la incendiu în conformitate cu proiectul avizat.

Se obține după finalizarea lucrărilor și înainte de intrarea în funcțiune a construcției sau spațiului amenajat.

Este obligatorie pentru construcții unde riscul la incendiu este ridicat și pentru cele care adăpostesc activități cu public numeros.

Conferă dreptul legal de a utiliza construcția în scopul destinat.

Pe scurt, avizul este legat de planurile de construcție și se obține înainte de a începe lucrările, în timp ce autorizația confirmă că construcția finalizată sau modificată respectă standardele de securitate la incendiu și este necesară pentru a putea folosi efectiv construcția sau spațiul respectiv.

Implementare

– Montaj hidranți interiori / exterior
– Sprinklere
– Sisteme de detectie
– Desfumare
– Perdea de apa
– Montare centrala detectie (IDSAI)