TELEFON 0799990099
PROGRAM

Luni - Vineri 9:00 - 18:00

ADRESA

Strada Cătănoaia, nr. 33, sector 3, București

SU (Proiectare / Instalare / Mentenanță sisteme de detecție și Protecția civilă)

SU (Proiectare / Instalare / Mentenanță sisteme de detecție și Protecția civilă)

Prin această dublă specializare în sisteme de detecție și Protecție Civilă, SFS Romania își propune să devină un partener de încredere pentru clienții săi, oferind nu doar tehnologie de ultimă oră, ci și expertiză în gestionarea eficientă a riscurilor și în reacția promptă la situații de criză. Angajamentul nostru este de a oferi soluții integrate care să asigure un grad înalt de securitate și să contribuie la crearea unui mediu mai sigur pentru toți.

PROIECTARE / INSTALARE / MENTENANȚĂ SISTEME DE DETECȚIE

SFS Romania asigură o funcționare corectă și stabilă a sistemelor de protecție în scopul obținerii unor performanțe maxime pentru bunul considerat. Principalul factor în acest caz este mentenanță și întreținerea sistemelor.

O componentă cheie a abordării noastre se concentrează pe asigurarea unei funcționări corecte și stabile a sistemelor de protecție. Înțelegem că eficiența acestor sisteme depinde în mare măsură de calitatea proiectării, precizia instalării și rigurozitatea proceselor de mentenanță. Prin urmare, ne angajăm să oferim soluții tehnice avansate și personalizate, care să corespundă nevoilor specifice ale fiecărui client și să garanteze performanțe optime în protecția bunurilor și a persoanelor.

PROTECȚIE CIVILĂ (P.C.)

Protecția Civilă are drept scop prevenirea și reducerea riscului de dezastre în rândul populației. SFS România va pune la dispoziție toate resursele necesare ca toate condițiile să fie îndeplinite pentru a asigura protecția populației, bunurilor și a mediului în situații de urgență.

În domeniul Protecției Civile, obiectivul nostru este de a minimiza riscurile și de a reduce impactul potențial al dezastrelor asupra populației și mediului. Acest angajament se materializează prin furnizarea unui set complet de resurse și expertiză necesare pentru a asigura protecția eficientă în situații de urgență. Eforturile noastre se concentrează pe prevenire, pregătire și reacție rapidă, în scopul de a proteja viața, bunurile și mediul înconjurător în fața unor evenimente neprevăzute sau a calamităților naturale.

Asigurarea conformității cu Legea 307/2006 (Legea privind apărarea împotriva incendiilor) și Legea 333/2003 (Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) prin:
– Execuția cu personal propriu, calificat și autorizat a următoarelor activități:
Proiectarea de instalații pentru securitatea la incendiu și securitate fizică,
Instalarea și mentenanța sistemelor cu rol de Securitate la Incendiu,
Instalarea cu personal atestat ANRE tip B și mentenanța sistemelor cu rol de Securitate Fizică.
– Întocmirea dosarului de control SU
– Întocmirea fișei obiectivului, planului de intervenție, planurilor de evacuare
– Semnalizarea pericolelor la locul de muncă
– Asistență lunară SU: instruiri, consultanță
– Coordonarea exercițiilor de evacuare în situații de urgență
– Întocmirea Raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor.

Implementare SU

Implementarea sistemelor de Securitate și Urgență (SU) este un proces complex și vital, esențial pentru protecția vieților și a proprietăților în fața situațiilor de urgență, cum ar fi incendiile. Acest proces implică instalarea și întreținerea unei serii de echipamente și sisteme de siguranță care să asigure un răspuns rapid și eficient în caz de criză. Elementele cheie ale implementării SU includ montajul de hidranți, sisteme de sprinklere, detectoare de fum și gaz, sisteme de desfumare, perdele de apă, centrale de detecție și alarmă, stingătoare și echipamente pentru primul ajutor medical (PRAM). Fiecare dintre aceste componente joacă un rol crucial în cadrul strategiei globale de securitate și urgență.

Implementare SU:

1. Montaj Hidranți Interiori/Exteriori: Instalarea hidranților atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirilor asigură accesul rapid la o sursă de apă în cazul unui incendiu, facilitând intervenția eficientă a echipelor de pompieri.

2. Sprinklere: Sistemele de sprinklere sunt esențiale pentru stingerea automată a incendiilor, activându-se atunci când detectează căldură excesivă. Acestea pot preveni răspândirea focului și minimiza daunele.

3. Sisteme de Detecție: Sistemele de detectie includ detectoare de fum, gaz și căldură și sunt esențiale pentru alertarea timpurie în caz de incendiu sau scurgeri de gaz, permițând evacuarea rapidă și măsuri de intervenție.

4. Desfumare: Sistemele de desfumare ajută la evacuarea fumului și gazelor toxice dintr-o clădire în timpul unui incendiu, protejând viețile și facilitând accesul pompierilor.

5. Perdea de Apă: Instalarea perdelelor de apă este crucială pentru împiedicarea răspândirii focului între diferite secțiuni ale unei clădiri, acționând ca un baraj eficient împotriva flăcărilor.

6. Montare Centrala Detecție (IDSAI): Instalarea unei centrale de detecție și alarmă încendiu asigură monitorizarea centralizată a semnalelor de alarmă provenite de la diferite sisteme de detectie și inițierea răspunsului adecvat.

7. Stingătoare: Distribuirea strategică a stingătoarelor în toate zonele critice ale unei clădiri asigură posibilitatea intervenției rapide pentru controlul focarelor de incendiu în stadii incipiente.

8. Pram: Echipamentele pentru primul ajutor medical (PRAM) sunt indispensabile pentru acordarea primului ajutor în cazul accidentelor sau situațiilor medicale de urgență, contribuind la salvarea vieților până la sosirea ajutorului specializat.

9. Hidranți Interiori și Exteriori cu Rezerve de Apă: Acest sistem asigură disponibilitatea constantă a apei în cantități suficiente pentru stingerea incendiilor, fiind un element esențial în planificarea răspunsului la incendii.

Implementarea corectă și eficientă a acestor sisteme de SU este esențială pentru asigurarea unui mediu de lucru și de viață sigur. Aceasta necesită nu doar expertiză tehnică în instalarea și întreținerea echipamentelor, ci și o planificare atentă și o cunoaștere aprofundată a celor mai bune practici în domeniul securității și urgențelor. Prin adoptarea acestor măsuri, organizațiile pot minimiza riscurile asociate cu situațiile de urgență și pot oferi un răspuns prompt și eficient în cazul producerii acestora, protejând astfel viețile umane și proprietățile.

Mentenanta SU

Stație mobilă pentru verificarea și încarcarea stingătoarelor: venim la dumneavoastra și executăm încărcăm extinctoarele la fața locului, fără deplasare la sediul nostru, fără timp pierdut.

Pentru a asigura un răspuns eficient în caz de urgență și pentru a menține un mediu de lucru sigur, este esențial ca toate sistemele de securitate și urgență să fie supuse unor proceduri riguroase de mentenanță. Această mentenanță trebuie să fie efectuată regulat și să acopere următoarele componente:

1. Hidranți Interiori/Exteriori: Verificarea regulată a hidranților pentru a asigura că sunt în stare de funcționare și că presiunea apei este adecvată. Acest lucru include verificarea sigiliilor, a valvelor și a conductelor.

2. Sprinklere: Inspectarea sistemelor de sprinklere pentru a ne asigura că nu sunt obstrucționate și că senzorii de temperatură funcționează corect. Este important să se testeze periodic funcționalitatea acestora.

3. Sisteme de Detecție: Testarea regulată a detectorilor de fum și gaz pentru a asigura sensibilitatea și funcționarea corectă. Aceasta implică, de asemenea, verificarea bateriilor și a conexiunilor.

4. Desfumare: Întreținerea sistemelor de desfumare, inclusiv a ventilatoarelor și a mecanismelor de control, pentru a garanta funcționarea lor eficientă în cazul unui incendiu. Acest lucru poate include curățarea canalelor de aer și testarea automatizărilor.

5. Perdea de Apă: Inspectarea și testarea perdelelor de apă pentru a verifica dacă se activează corespunzător și dacă există scurgeri sau alte probleme mecanice.

6. Centrala de Detecție (IDSAI): Mentenanța regulată a centralei de detecție și alarmă incendiu, inclusiv actualizarea software-ului, testarea comunicațiilor și a funcționării alarmelor.

7. Stingătoare: Verificarea stingătoarelor pentru a asigura că sunt încărcate corespunzător și că nu au expirat. De asemenea, verificarea sigiliilor și a mecanismelor de declanșare.

8. Pram: Controlarea și reîmprospătarea regulată a echipamentelor PRAM, inclusiv verificarea termenelor de valabilitate ale medicamentelor și a materialelor consumabile.

9. Hidranți cu Rezerve de Apă: Asigurarea că rezervele de apă sunt suficiente și că sistemul de alimentare cu apă este în stare bună de funcționare, fără blocaje sau scurgeri.

Printr-o mentenanță atentă și regulată a acestor sisteme, organizațiile pot asigura că sunt pregătite să răspundă în mod adecvat la orice situație de urgență, protejând astfel atât viețile umane, cât și proprietățile. Acest proces de mentenanță nu doar că este o cerință legală, dar reprezintă și un angajament față de siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați.