TELEFON 0799.990.099
CURĂȚARE HOTE 0725.585.951
PROGRAM

Luni - Vineri 9:00 - 18:00

ADRESĂ

Strada Cătănoaia, nr. 33, sector 3, București

Legislatie

Cereți acum o Consultanță Gratuită!

Contactați-ne prin telefon sau prin formularul online de pe site.

Contactați-ne

Legislația din România privind proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de detecție și protecția civilă este esențială pentru asigurarea securității publice și prevenirea situațiilor de urgență. Aceasta cuprinde norme și reglementări care guvernează proiectarea și implementarea sistemelor de alarmare și detecție a incendiilor, gazelor toxice, și alte riscuri. Aceste reguli sunt menite să asigure că toate sistemele sunt conforme cu standardele naționale și internaționale, fiind eficiente în detectarea timpurie a pericolelor. De asemenea, legislația include protocoale pentru instalarea corectă și întreținerea periodică a acestor sisteme, asigurând funcționarea lor optimă. În plus, există proceduri specifice pentru formarea și instruirea personalului implicat în protecția civilă, subliniind importanța pregătirii adecvate în gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.

Safety Fire Solutions România funcționează după legislația în vigoare, pentru a îndeplini toate condițiile impuse de autorități pentru cea mai bună funcționare. Mai jos aveți legislația S.U., S.S.M., și I.S.C.I.R. cu privire la metodele de aplicare ale acestora.

Legislatie S.U. (Proiectare / Instalare / Mentenanta sisteme de detectie si Protectia civila)

HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iunie 2005

HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iunie 2005

HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă

HOTĂRÂRE nr. 160 din 14 februarie 2007

HOTĂRÂRE nr. 160 din 14 februarie 2007

HOTĂRÂRE nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private

H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006

H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006

H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Legea nr. 307/2006

Legea nr. 307/2006

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

NORME GENERALE din 28 februarie 2007

NORME GENERALE din 28 februarie 2007

NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor

NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2006

NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2006

NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

ORDIN Nr. 106 din 09 ianuarie 2007

ORDIN Nr. 106 din 09 ianuarie 2007

ORDIN Nr. 106 din 09 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Ordin nr. 130/2007

Ordin nr. 130/2007

Ordin nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

ORDIN Nr. 132 din 29.01.2007

ORDIN Nr. 132 din 29.01.2007

ORDIN Nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor

ORDIN Nr. 1433 din 15 septembrie 2006

ORDIN Nr. 1433 din 15 septembrie 2006

ORDIN Nr. 1433 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu si protecție civilă

ORDIN Nr. 1474 din 12 octombrie 2006

ORDIN Nr. 1474 din 12 octombrie 2006

ORDIN Nr. 1474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire si desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgentă

ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007

ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007

ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare si finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgentă

ORDIN nr. 163/2007

ORDIN nr. 163/2007

ORDIN nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgentă

Regulament din 12/05/2005

Regulament din 12/05/2005

Regulament din 12/05/2005 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

Ordin nr. 262 din 2010

Ordin nr. 262 din 2010

Ordin nr. 262 din 2010 – apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri

Ordin nr. 187 din 2010

Ordin nr. 187 din 2010

Ordin nr. 187 din 2010 privind apararea împotriva incendiilor la spații pentru comert

Legislatie S.S.M.

Legea nr. 319/2006 a Securității și Sănătații in Muncă

Legea nr. 319/2006 a Securității și Sănătații in Muncă

Legea nr. 319/2006 a Securității și Sănătații in Muncă (modificată și completată)

Hotărâre nr. 1425/2006-NORME METODOLOGICE

Hotărâre nr. 1425/2006-NORME METODOLOGICE

Hotărâre nr. 1425/2006-NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătații în Muncă nr. 319/2006

Hotărâre nr. 955 din 8 septembrie 2010

Hotărâre nr. 955 din 8 septembrie 2010

Hotărâre nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitații și Sănătații în Muncă nr. 319/2006

Hotărârea nr. 1242 din 14 decembrie 2011

Hotărârea nr. 1242 din 14 decembrie 2011

Hotărârea nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea H.G. 1425 din 2006

Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006

Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006

Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

Hotărâre nr. 1048 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1048 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinșele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

Hotărâre nr. 1146 din 30 august 2006

Hotărâre nr. 1146 din 30 august 2006

Hotărâre nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Hotărâre nr. 1051 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1051 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare

Hotărârea nr. 1092 din 16 august 2006

Hotărârea nr. 1092 din 16 august 2006

Hotărârea nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca

Hotărâre nr. 493 din 12 aprilie 2006

Hotărâre nr. 493 din 12 aprilie 2006

Hotărâre nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

Hotărâre nr. 1876 din 22 decembrie 2005

Hotărâre nr. 1876 din 22 decembrie 2005

Hotărâre nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații

Hotărâre nr. 1028 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1028 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006

ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006

ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale

Hotărâre nr. 1093 din 16 august 2006

Hotărâre nr. 1093 din 16 august 2006

Hotărâre nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Hotărâre nr. 1058 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1058 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securitații și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expusi unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

Hotărâre nr. 1218 din 6 septembrie 2006

Hotărâre nr. 1218 din 6 septembrie 2006

Hotărâre nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

Hotărâre nr. 300 din 2 martie 2006

Hotărâre nr. 300 din 2 martie 2006

Hotărâre nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

Hotărâre nr. 1136 din 30 august 2006

Hotărâre nr. 1136 din 30 august 2006

Hotărâre nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

Hotărâre nr. 1875 din 22 decembrie 2005

Hotărâre nr. 1875 din 22 decembrie 2005

Hotărâre nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor fața de riscurile datorate expunerii la azbest

Hotărâre nr. 1007 din 2 august 2006

Hotărâre nr. 1007 din 2 august 2006

Hotărâre nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor

Hotărâre nr. 1135 din 30 august 2006

Hotărâre nr. 1135 din 30 august 2006

Hotărâre nr. 1135 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

Hotărâre nr. 1049 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1049 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securitații și sănătații lucrătorilor din industria extractivă de suprafată sau subteran

Hotărâre nr. 1050 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1050 din 9 august 2006

Hotărâre nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătații lucrătorilor din industria extractivă de foraj

ORDIN nr. 755 din 16 octombrie 2006

ORDIN nr. 755 din 16 octombrie 2006

ORDIN nr. 755 din 16 octombrie 2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM și a instrucțiunilor de completare a acestuia

Legislație I.S.C.I.R.

Legea nr. 64-2008

Legea nr. 64-2008

Legea nr. 64-2008 republicată în MO 399-2015

Hotărârea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001

Hotărârea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001

Hotărârea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001

Ordinul Nr. 557 din 28 aprilie 2014

Ordinul Nr. 557 din 28 aprilie 2014

Ordinul Nr. 557 din 28 aprilie 2014

Ordinul Nr. 8 din 14 ianuarie 2009

Ordinul Nr. 8 din 14 ianuarie 2009

Ordinul Nr. 8 din 14 ianuarie 2009

Ordinul Nr. 401 din 5 august 2005

Ordinul Nr. 401 din 5 august 2005

Ordinul Nr. 401 din 5 august 2005

Ordinul nr. 100 din 18 mai 2015

Ordinul nr. 100 din 18 mai 2015

Ordinul nr. 100 din 18 mai 2015

Ordinul Nr. 130 din 10 mai 2011

Ordinul Nr. 130 din 10 mai 2011

Ordinul Nr. 130 din 10 mai 2011

Ordinul Nr. 998 din 30 aprilie 2013

Ordinul Nr. 998 din 30 aprilie 2013

Ordinul Nr. 998 din 30 aprilie 2013 – CR 1-2013

Ordinul Nr. 165 din 11 august 2011

Ordinul Nr. 165 din 11 august 2011

Ordinul Nr. 165 din 11 august 2011 valabil la 09.05.2012

Ordinul Nr. 259 din 19 decembrie 2011

Ordinul Nr. 259 din 19 decembrie 2011

Ordinul Nr. 259 din 19 decembrie 2011

Ordonanța de Guvern nr. 27 din 30 ianuarie 2002

Ordonanța de Guvern nr. 27 din 30 ianuarie 2002

Ordonanța de Guvern nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind soluționarea petițiilor

Ordinul Nr. 163 din 24 octombrie 2012

Ordinul Nr. 163 din 24 octombrie 2012

Ordinul Nr. 163 din 24 octombrie 2012

Ordinul Nr. 7 din 13 februarie 2013

Ordinul Nr. 7 din 13 februarie 2013

Ordinul Nr. 7 din 13 februarie 2013

Hotararea nr. 410 din 15 iunie 2016

Hotararea nr. 410 din 15 iunie 2016

Hotararea nr. 410 din 15 iunie 2016

Hotararea nr. 435 din 28 aprilie 2010

Hotararea nr. 435 din 28 aprilie 2010

Hotararea nr. 435 din 28 aprilie 2010

Hotararea nr. 439 din 10 aprilie 2003

Hotararea nr. 439 din 10 aprilie 2003

Hotararea nr. 439 din 10 aprilie 2003

Hotararea nr. 824 din 30 septembrie 2015

Hotararea nr. 824 din 30 septembrie 2015

Hotararea nr. 824 din 30 septembrie 2015

Hotararea nr. 574 din 15 iunie 2005

Hotararea nr. 574 din 15 iunie 2005

Hotararea nr. 574 din 15 iunie 2005

Hotararea nr. 584 din 15 aprilie 2004

Hotararea nr. 584 din 15 aprilie 2004

Hotararea nr. 584 din 15 aprilie 2004

Hotararea nr. 775 din 27 iulie 2011

Hotararea nr. 775 din 27 iulie 2011

Hotararea nr. 775 din 27 iulie 2011

Hotararea nr. 1009 din 25 iunie 2004

Hotararea nr. 1009 din 25 iunie 2004

Hotararea nr. 1009 din 25 iunie 2004

Hotararea nr. 1029 din 3 septembrie 2008

Hotararea nr. 1029 din 3 septembrie 2008

Hotararea nr. 1029 din 3 septembrie 2008

Hotararea nr. 1094 din 30 septembrie 2009

Hotararea nr. 1094 din 30 septembrie 2009

Hotararea nr. 1094 din 30 septembrie 2009

Ordonanta de urgenta nr. 126 din 27 decembrie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 126 din 27 decembrie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 126 din 27 decembrie 2011

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cine ești (suntem)

Text sugerat: Adresa site-ului nostru web este: https://sfs-romania.ro.

Comentarii

Text sugerat: Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Text sugerat: Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

Cookie-uri

Text sugerat: Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Text sugerat: Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Cu cine partajăm datele tale

Text sugerat: Dacă ceri resetarea parolei, adresa ta IP va fi inclusă în emailul pentru resetare.

Cât timp îți păstrăm datele

Text sugerat: Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Text sugerat: Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ și toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde sunt trimise datele tale

Text sugerat: Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Save settings
Cookies settings